Từ 14/10/2019 woim.net sẽ chuyển sang hoạt động tại : WOIM Facebook Official

Bạn sẽ được chuyển đến group sau 5 giây...

...

Dự án WOIM sẽ trở lại trong năm 2020 dưới dạng không gian chia sẻ, thư viện cá nhân.